Termenii și Condițiile SempOro pentru Programul de Afiliere,

 denumit Programul de Afiliere, sunt menite să ofere Afiliaților o înțelegere a condiţiilor în care acest Program funcționează, să reglementeze felul în care promovarea recompensată prin comisionare poate fi realizată in mod corect și relevant atât pentru utilizatorii de internet cât și pentru SempOro.

Termenii si Conditiile Programului de Afiliere SempOro

 1. INTRODUCERE

Prezentele informatii reunite sub denumirea „Termenii si Conditiile Programului de Afiliere SempOro” („Termenii si Conditiile Programului”) reprezintă cadrul contractual general aplicabil Programului de Afiliere SempOro dezvoltat si operat de catre S.C. Semporo Bijuterii S.R.L., cu sediul în Bd. Iuliu Maniu, Nr 6 L, Cladirea Campus 6.1, etaj 1, Biroul 115, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16714/2020 și având cod fiscal nr. RO43410225, e-mail [afiliati@semporo.ro].

Pentru utilizarea Programului de Afiliere SempOro este obligatorie acceptarea Termenilor si Conditiilor Programului, existenta la data utilizarii Programului. Finalizarea procesului de înregistrare in cadrul site-ului echivaleaza cu acceptarea neechivoca si irevocabila a Termenilor si Conditiilor Programului, inclusiv a politicilor de comisionare si a conditiilor stabilite pentru Promovarea online. Ulterior inregistrarii in cadrul Programului utilizarea Programului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si Conditiilor Programului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Programului, indiferent daca Afiliatul a validat sau nu aceste modificari / versiuni. Termenii si Conditiile Programului pot fi modificate oricand de catre SempOro, asadar utilizatorii Programului (Afiliatii) se obliga sa verifice si sa urmareasca in permanenta eventualele actualizari comunicate in cadrul Programului, acestea fiindu-le opozabile de la data afisarii in pagina Afiliatilor si site.

In cazul nerespectarii Termenilor si Conditiilor Programului, SempOro isi rezerva dreptul de a-i anula Afiliatului Comisioanele castigate si neincasate, de a-i intrerupe utilizarea Programului si de a-i dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligaţie sau raspundere din partea SempOro.

 1. DEFINITII SI TERMENI

Afiliatul este persoana care indeplineste conditiile stabilite in Termenii si Conditiile Programului si care utilizeaza Serviciul si foloseşte Programul pentru a genera pentru SempOro acţiunile prestabilite (Conversiile) recompensate de către aceştia, prin intermediul Promovării online;

Castigul curent reprezinta suma Comisioanelor obtinute de catre Afiliat, aprobate si neincasate, disponibila in Contul de Afiliat;

Castigul platibil reprezinta Castigul curent inregistrat in Contul Afiliatului la data de 15 a fiecarei luni, ce depaseste Pragul minim de retragere si care se va plati Afiliatului daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Afiliatul a semnat si a trimis catre SempOro Contractul de prestări servicii de marketing (în cazul Afiliatilor persoane fizice autorizate si/sau persoanelor juridice) si SempOro a primit acest Contract;
 2. b)    Afiliatul nu a dezactivat optiunea de efectuare automata a platilor;

Codul de afiliere desemneaza codul generat de Program, folosit de catre Afiliat pentru realizarea Promovarii online, în scopul identificării Vizitatorilor, precum si a inregistrarii, verificarii si validarii Conversiilor;

Comisionul reprezinta suma de bani stabilita de SempOro, cu care recompenseaza Afiliatii pentru fiecare Conversie generata in beneficiul lor prin intermediul Programului;

Contract reprezinta Contractul Contractul de prestări servicii de marketing în cazul Afiliatilor persoane fizice autorizate si/sau persoanelor juridice, care este pus la dispozitie Afiliatilor de catre SempOro prin intermediul Programului si pe care Afiliatii au obligatia sa il semneze si sa il trimita catre SempOro in vederea incasarii Castigului Platibil; Termenii si Conditiile Programului cu toate modificarile si actualizarile afisate in Program in orice moment fac parte integranta din Contract pe care il completeaza corespunzator, continutul Contractului fiind interpretat in conformitate cu prevederilor acestora.

Contul de Afiliat reprezinta spatiul de lucru al Afiliatului in cadrul Programului, in care sunt disponibile informatii despre performantele activitatii sale de afiliere, numarul de Conversii generate, Castigul Curent precum si notificari de interes din partea SempOro (inclusiv eventuale actualizari ale Termenilor si Conditiilor Programului).

Conversia reprezintă acţiunea realizata în urma Promovării online de către Afiliat prin intermediul Programului.

Aceasta poate fi, fără a se limita la, comanda online de bunuri şi/sau servicii, cerere de ofertă, înscriere pentru participare la diverse evenimente/campanii de marketing, folosirea anumitor servicii, abonarea la newslettere.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca Conversia pentru a fi recompensata se vor stabili de catre fiecare Advertiser in parte, informatiile fiind disponibile Afiliatului in cadrul Programului. De exemplu, Conversia constand intr-o comanda online de bunuri şi/sau servicii va fi recompensata de catre SempOro doar daca a fost încasat pretul produselor si/sau serviciilor şi a expirat eventuala perioada de retur/refuz a produselor si/sau serviciilor comandate de catre Vizitatori.

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care este stocat in browserul web instalat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui Vizitator de pe care se acceseaza internetul si in baza caruia are loc contorizarea Conversiilor realizate prin intermediul Afiliatului.

Instrumentele de promovare reprezintă uneltele specifice puse la dispoziţie de către Programul de Afiliere în vederea generarii de Conversii in beneficiul SempOro, a contorizării acestora şi a calculării Comisioanelor aferente.

Mediul/mediile online reprezinta ansamblul generic al tuturor locurilor in care se poate realiza promovarea prin intermediul internetului.

Modalitatile de promovare reprezinta tehnicile prin care Mediile online pot fi folosite in vederea promovarii prin intermediul internetului. Spre exemplu, constituie modalitati de promovare: publicarea de continut in cadrul retelelor sociale, utilizarea publicitatii platite, scrierea de articole pe bloguri, folosirea de bannere pe Website-uri, etc

Perioada de recurenta desemneaza perioada maxima de timp stabilita de SempOro, in care se poate inregistra Conversia si care incepe de la momentul ultimei accesari (click) de catre Vizitator a Instrumentului de promovare utilizat de catre Afiliat;

Programul reprezintă sistemul tehnic de afiliere dezvoltat si operat de catre SempOro, pus la dispozitia Afiliatului pe domeniul www.SempOro.ro impreuna cu toate informatiile de interes si instrumentele specifice necesare astfel încât acesta să poată utiliza Serviciul, respectiv sa poata genera, prin intermediul Promovării online, Conversii in favoarea SempOro. In cadrul Programului sunt publicate informatii actualizate despre valoarea Comisioanelor oferite Afiliatilor de catre SempOro si eventuale restrictii suplimentare impuse de catre acestia (inclusiv Perioada de recurenta), pe care Afiliatii se obliga sa le respecte.

Pragul minim de retragere desemneaza suma minima pe care trebuie sa o atinga Castigul Curent pentru a putea fi realizata o plata catre Afiliat.

Promovarea online reprezinta activitatea Afiliatilor de utilizare a Instrumentelor de promovare, in Mediile online agreate de catre SempOro in vederea obtinerii Comisionului;

Programul reprezinta Programul de Afiliere SempOro pus la dispozitia Afiliatilor prin intermediul căruia acestia utilizeaza Programul pentru a genera Conversii in beneficiul SempOro si pentru a fi recompensati cu Castigul Platibil;

Promotionalele desemneza Instrumentele de promovare ce permite Afiliatului sa aleaga acele oferte (produse, servicii, promotii etc) ale SempOro pe care doreste sa le utilizeze pentru Promovarea online;

Vizitatorul este persoana care acceseaza Website-ul SempOro prin intermediul Instrumentelor de promovare utilizate de catre Afiliat;

Website-ul reprezinta o pagina sau un grup de pagini web interconectate, avand o tema si un nume de domeniu comun;

Widget-ul desemneaza Intrumentul de promovare constand intr-o aplicatie web ce permite personalizarea dinamica a mesajului de promovare in functie de criterii prestabilite de catre SempOro si / sau Afiliati;

Widget-ul SempOro reprezinta Widgetul prin intermediul caruia, in urma unor metode proprii SempOro, se livreaza mesaje de promovare in beneficiul si pentru maximizarea Comisioanelor obtinute de catre Afiliati.

 1. INREGISTRAREA CONTULUI DE AFILIAT

3.1. Pot utiliza Serviciul si pot deveni Afiliati, urmatoarele categorii de persoane:

 1. b) Persoana fizica autorizata (PFA) cu obiect de activitate marketing şi / sau publicitate;
 2. c) Persoana juridica.

3.2. Persoanele fizice neautorizate care obţin frecvent câştiguri prin prestarea de servicii de marketing au obligaţia de a se autoriza, conform dispoziţiilor legale privitoare la activităţile dependente. SempOro îşi rezervă dreptul de a condiţiona în orice moment continuarea colaborării cu aceşti Afiliaţi de autorizarea pentru prestarea serviciilor de marketing.

3.3. Pentru a putea utiliza Serviciul este necesara crearea unui Cont de Afiliat in cadrul Programului. Un Afiliat poate avea un singur Cont de Afiliat în cadrul Programului si nu este permisă o singură autentificare partajată de mai multe persoane.

3.4. La crearea Contului de Afiliat si ulterior, oricand pe parcursul utilizarii Programului, Afiliatul se obligă să ofere informaţii corecte şi complete legate de identitatea sa şi de Mediile online pe care le va folosi pentru a genera Conversii în beneficiul SempOro.

 

 1. MEDIILE ONLINE, MODALITATILE SI INSTRUMENTELE DE PROMOVARE

4.1. Mediile online in care este permisa folosirea Instrumentelor de promovare vor trece printr-un proces de validare şi aprobare de catre SempOro; de asemenea Advertiserii pot impune restrictii suplimentare legate de Mediile online in care permit Afiliatilor sa le realizeze Promovarea online, aceste restrictii fiind comunicate in cadrul Programului.

4.2. Este interzisa folosirea pentru obtinerea Conversiilor a Mediilor online pentru care Afiliatul nu detine dreptul de a le utiliza in acest scop.

4.3. Nu vor fi acceptate şi aprobate ca Medii online Website-urile care:

 1. a) au conţinut sexual sau pornografic sau promovează un astfel de conţinut;
 2. b) promovează violenţa, bigotismul sau discriminarea pe bază de rasă, etnie, sex, religie, orientare sexuală, vârstă sau invaliditate;
 3. c) sunt defăimătoare, calomnioase sau folosesc un limbaj vulgar;
 4. d) implică, faciliteaza sau promovează vânzarea sau utilizarea de substanţe ilegale;
 5. e) implică, faciliteaza sau promovează activităţi de terorism, revoltă sau alte activităţi ilegale;
 6. f) prejudiciază minorii în orice fel; 
 7. g) implică sau faciliteaza jocurile de noroc;
 8. h) intră în conflict sau încalcă oricare din legile, drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoană sau entităţi;
 9. i) prin natura şi conţinutul acestora încalcă legile curente ale statului român;    
 10. j) conţin, constituie, implică, facilitează sau promovează activităţi ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la, Website-uri warez, Website-uri de hacking sau cracking, Website-uri de filesharing sau torrent, cu fişiere şi/ sau alte materiale cu proprietate intelectuală spre vizionare, descărcare, vânzare sau copiere, fără permisiunea proprietarului;
 11. k) folosesc metode de promovare intruzive precum bannere pop-up/pop-under;
 12. l) sunt nefuncţionale, fără conţinut propriu, în etapa de creare, sau au un continut publicitar pe mai mult de 50% din suprafata paginilor web
 13. m) personifică oricare altă persoană, inclusiv oricare reprezentant al SempOro;
 14. n) au accesul conditionat de inregistrarea utilizatorilor sau in baza de cont platit, fara notificarea in prealabil si obtinerea in scris din partea SempOro a acordului de folosire a acestor Website-uri in vederea Promovarii online.

4.4. Afiliatul poate folosi pentru a genera Conversii, şi se obligă să declare in prealabil in Program utilizarea urmatoarelor Medii online si Modalitati de promovare:

 1. a) promovare in cadrul Website-urilor administrate de Afiliati, prin intermediul Instrumentelor de promovare puse la dispozitie de catre SempOro.
 2. b) campaniile publicitare plătite prin intermediul Google Ads şi / sau Facebook Ads;
 3. c) promovare prin publicarea de continut în cadrul Facebook şi / sau Twitter;

4.5. Obtinerea de Comisioane prin intermediul unui Website administrat de catre Afiliat este conditionata de declararea in prealabil in Program si verificarea acestuia de catre SempOro. Un Website poate fi declarat si folosit in cadrul unui singur Cont de Afiliat. Acordarea de Comisioane se va face incepand cu momentul in care verificarea este finalizata si nu se aplica retroactiv pentru Conversiile generate inainte de validarea de catre SempOro a Website-ului.

4.6. SempOro isi rezerva dreptul de a efectua in orice moment verificari suplimentare ale tuturor Website-urilor care au fost deja declarate de catre Afiliati. Refuzul sau lipsa raspunsului din partea Afiliatului in termen de 7 (sapte) zile de la solicitarea SempOro poate duce la anularea Comisioanelor pentru Conversiile generate in aceasta perioada prin intermediul respectivului Website si neacordarea de noi Comisioane pentru eventualele Conversii realizate prin intermediul acelui Website.

4.7. In urma verificarii Website-ului Afiliatului SempOro isi rezerva dreptul de a nu permite Promovarea online pe Website-ul respectiv.

4.8. Folosirea oricaror altor Modalitati de promovare decat cele mentionate la punctul 4.4. este conditionata de obtinerea unui acord in scris prealabil din partea SempOro. In acest sens, Afiliatul va furniza SempOro toate informatiile necesare legate de Modalitatea de promovare propusa.

4.9. Promovarea în anumite Medii online (precum Google Ads) poate fi restricţionată parţial sau total de către SempOro, potenţialele restricţii fiind comunicate de către aceştia in cadrul Programului. Prin utilizarea Programului, Afiliatul accepta conditiile SempOro pentru care face Promovare online.

4.10. Este interzisa utilizarea oricarei Modalitati de promovare care determina in mod artificial cresterea numarului de clickuri, inclusiv, dar fara a se limita la: redirectari automate involutare ale Vizitatorilor, promisiunea de a recompensa sau recompensarea efectiva a Vizitatorilor pentru accesarea Instrumentelor de promovare, cu exceptia Website-urilor de tip cashback care au obtinut in prealabil acordul scris de la SempOro.

4.11. SempOro îşi rezervă dreptul de a verifica permanent modul în care Afiliatul respectă condiţiile de Promovare online şi de a cere oricând consideră de cuviinţă informaţii detaliate cu privire la Mediile online, Modalitatile de promovare folosite, precum si diverse rapoarte si indicatori privind activitatea de afiliere (de exemplu: numarul de Vizitatori si vizualizari ale Webiste-ului, provenienta traficului Website-ului etc). Afiliatul este obligat sa puna la dispozitie in cel mai scurt timp aceste informatii.

4.12. Afiliatul va folosi Instrumentele de promovare oferite de către Program fără a le aduce modificări de orice natură, inclusiv fără a modifica si /sau prescurta Codurile de Afiliere oferite. In mod exceptional, este permisa prescurtarea Codurilor de Afiliere prin folosirea Programului bitly (http://bitly.com).

4.13. Afiliatul se obligă să folosească Instrumentele de promovare oferite de către SempOro într-o manieră corectă, prin care să nu inducă în eroare terţe persoane. In acest sens, pentru Promovarea online se interzice în mod expres folosirea de link-uri:

 1.  a) care pot induce în eroare Vizitatorii prin faptul că fac referire către o pagină web, către un conţinut sau o ofertă comerciala de o altă natură decât cea aşteptată (inclusiv oferte comerciale care nu mai sunt valabile);
 2.  b) care pot induce în eroare Vizitatorii prin faptul că nu specifică clar către ce anume fac referire, redirecţionând persoanele către pagini web fără a putea anticipa conţinutul acestora;
 3.  c) care pot induce în eroare Vizitatorii prin faptul că sunt asociate cu imagini care nu au legătură cu pagina web catre care sunt directionati in urma acccesarii;
 4.  d) care prin maniera în care sunt folosite realizează plasarea forțată de Cookie-uri Vizitatorilor (Cookie stuffing) în eventualitatea în care acestia vor genera în termenul de valabilitate al Cookie-ului Conversia recompensată de Advertiseri, fără ca această Conversie să fie mijlocită de eforturile de Promovare online ale Afiliatului pentru Advertiserul respectiv.

4.14. In cazul incetarii, indiferent de motiv, a utilizarii Programului, Afiliatul este obligat sa renunte imediat la utilizarea oricarui Instrument de promovare, fiind exclusiv raspunzator fata de SempOro, de utilizarea fara drept a Instrumentelor de promovare.

4.15. SempOro nu isi asuma nicio responsabilitate pentru Vizitatorii care au dezactivat, refuza inregistrarea Cookie-urilor sau pentru cei care au realizat stergerea acestora.

4.16. Prin folosirea oricarui Instrument de promovare, inclusiv a Widget-ului SempOro, Afiliatul declara ca este de acord cu metodele de calcul a Comisioanelor, Perioadele de recurenta, precum şi cu eventualele condiţionări sau restricţionări suplimentare stabilite in orice moment de către SempOro in beneficiul caruia se realizeaza Promovarea online.

 1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AFILIATULUI

5.1. Drepturile Afiliatului sunt:

 1. a) să utilizeze Instrumentele de promovare în conformitate cu Termenii şi Condiţiile Programului şi cu eventualele conditii impuse de SempOro, în vederea generării de Conversii si a obtinerii de Comisioane;
 2. b) să fie recompensat prin Comisioane pentru Conversiile generate și aprobate;
 3. c) să poată participa la competiţii organizate de SempOro şi să poată câştiga premii, în conformitate cu regulamentul acestor competiţii;
 4. d) să fie notificat în prealabil de către SempOro cu privire la eventuale modificări ale Termenilor şi Condiţiilor Programului.
 5. e) să primească informări periodice cu privire la activitatea de afiliere, noutăţi şi performanţe ale Programului, concursuri şi evenimente pentru Afilaţi

5.2. Obligaţiile Afiliatului sunt:

 1. a) să furnizeze informaţii corecte şi complete privind identitatea sa;
 2. b) să folosească pentru Promovarea online exclusiv Mediile online, Metodele de promovare si Website-urile declarate şi agreate de catre SempOro, cu respectarea eventualelor conditii sau restrictii impuse de SempOro;
 3. c)  să furnizeze informaţii corecte şi complete legate de statutul său de asigurat în sistemul asigurărilor de stat, precum şi orice alte informaţii de interes în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale şi să actualizeze aceste informaţii ori de câte ori apar modificări;
 4. d) să utilizeze cu bună credinţă Programul şi Instrumentele de promovare puse la dispoziţie de către SempOro, fără să le altereze în vreun fel;
 5. e) să nu aduca atingere imaginii şi/sau intereselor SempOro prin orice activităţi pe care le întreprinde, prin ceea ce comunică sau prin modul în care o face;
 6. f) să furnizeze prompt, la cererea SempOro, informaţiile necesare pentru analiza şi aprobarea Comisioanelor;
 7. g) să anunţe SempOro imediat ce a constatat disfuncţionalităţi de orice natură ale Programului;
 8. h) sa respecte toate obligatiile si conditiile precizate in celelalte capitole ale Termenilor si Conditiilor Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Program in orice moment.
 9. i) Sa aveți 18 ani sau mai mult pentru a face parte din acest program.
 10. j) Sa locuiți în Romania pentru a fi afiliat.
 11. k) Sa fii persoana fizica autorizata/juridica – Conturile înregistrate prin „roboți” sau alte metode automate nu sunt permise.
 12. l) Trebuie să furnizați numele complet legal, o adresă de e-mail validă și orice alte informații solicitate pentru a finaliza procesul de înscriere.
 13. m) Conectarea dvs. poate fi utilizată numai de dumneavoastra si nu este permisă o singură autentificare partajată de mai multe persoane, in cazul persoanelor fizice autorizate.
 14. n) Sunteți responsabil pentru menținerea securității contului și parolei. SempOro nu poate și nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daună cauzată de nerespectarea acestei obligații de securitate.
 15. o) Sunteți responsabil pentru tot Conținutul postat și activitatea care are loc în contul dvs.
 16. p) Nu puteți utiliza Programul de afiliere în scopuri ilegale sau neautorizate. În utilizarea Programului, nu trebuie să încălcați nicio lege a Romaniei, inclusiv, legile drepturilor de autor).
 17. r) Nu puteți emite niciun comunicat de presă cu privire la prezentul acord sau la participarea dvs. la program; o astfel de acțiune poate duce la rezilierea dvs. din Program. În plus, nu puteți înșela sau înfrumuseța în niciun fel relația dintre noi și dvs., spuneți că dezvoltați produsele noastre, spuneți că faceți parte din Semporo sau exprimați sau implicați orice relație intre noi și dumneavoastră sau orice altă persoană sau entitate, cu excepția așa cum este permis în mod expres de acest Acord (inclusiv prin exprimarea sau implicarea faptului că susținem, sponsorizăm, susținem sau contribuim la bani pentru orice caritate sau altă cauză, alta decat cea reala).
 1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SEMPORO

6.1. Drepturile SempOro:

 1. a) SempOro îşi rezervă dreptul de a verifica respectarea de către Afiliaţi a Termenilor si Conditiilor Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in website, precum şi a eventualelor conditii suplimentare impuse de către SempOro, putând solicita în orice moment informaţii complete privind activitatea de afiliere desfăşurată de către Afiliaţi;
 2. b) SempOro îşi rezervă dreptul de a anula in orice moment castiguri ale Afiliatilor (Comisioane si/sau bonusuri) care nu respecta Termenii si Conditiile Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in cadrul Programului si / sau eventualele conditionari suplimentare impuse de catre SempOro, de a intrerupe folosirea Programului si de a dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligaţie sau raspundere din partea SempOro;
 3. c) SempOro isi rezerva dreptul de a bloca sau restricţiona temporar accesul Afiliatilor care nu dau curs solicitarilor sale la Contul de Afiliat pana cand acestia furnizeaza toate informatiile si rapoartele solicitate, legate de activitatea de afiliere desfasurata;
 4. d) SempOro îşi rezervă dreptul de a restricţiona în orice moment accesul oricărui Afiliat la Instrumentele de promovare ale SempOro la cererea celui din urmă;
 5. e) SempOro are dreptul de a modifica Termenii si Conditiile Programului, cu înștiințarea în prealabil a Afiliaților, prin orice metoda aleasa de catre SempOro.

6.2. Obligaţiile SempOro sunt:

 1. a) Să efectueze către Afiliaţi plata Comisioanelor aprobate, atunci când aceştia îndeplinesc toate condiţiile necesare conform Termenilor si Conditiilor Programului;
 2. b)  Să asigure funcţionarea Instrumentelor de promovare, înregistrarea Conversiilor şi a Comisioanelor aferente;
 3. c) Să furnizeze prin intermediul Contului de Afiliat, informaţii privind Conversiile generate, indiferent de statusul acestora (“aprobate”, „în aşteptare”, „anulate”);
 4. d) Să comunice Afiliatilor, în prealabil, prin orice metoda, eventuale modificări ale Termenilor şi Condiţiilor Programului;
 5. e) Să ofere Afiliatilor, prin orice metoda, informări cu privire la activitatea de afiliere, noutăţi şi performanţe ale Programului.

 

 1. COMISIOANE, BONUSURI SI PLATA AFILIATULUI

7.1. Acordarea Comisioanelor

7.1.1.    Modalităţile de calcul a Comisioanelor, Perioadele de recurenta, precum şi eventualele condiţionări sau restricţionări suplimentare in legatura cu incasarea acestora sunt stabilite de SempOro fiind afisate si actualizate in permanenta in Program.

7.1.2. Comisioanele sunt atribuite Afiliatului care a generat, prin intermediul Instrumentelor de promovare furnizate de către Program, ultima accesare a Vizitatorului (ultimul click) care a condus la inregistrarea unei Conversii în beneficiul SempOro.

7.1.3.    Comisioanele sunt atribuite doar Afiliatului care a generat Conversia, fiind netransmisibile între Conturile de Afiliat sau către alte persoane decât Afiliatul.

7.1.4.    Toate Conversiile şi Comisioanele aferente vor fi calculate şi înregistrate de către SempOro prin intermediul Programului si afisate în Contul de Afiliat.

7.1.5.    Pana la incasarea de catre Afiliat, fiecare Comision va putea avea unul din următoarele statusuri:

 1. a) “aprobat” – desemneaza Comisionul aferent Conversiilor inregistrate de catre SempOro cu respectarea Termenilor si Conditiilor Programului si aprobate spre plata Afiliatilor de către SempOro;
 2. b) “in asteptare” – desemneaza Comisionul aferent Conversiilor inregistrate de către SempOro, care nu au fost inca aprobate spre plata urmand a fi verificate de catre SempOro;
 3. c) “anulat”- desemneaza Comisionul aferent Conversiilor inregistrate de către SempOro, respinse de SempOro conform regulamentului propriu sau pentru nerespectarea Termenilor si Conditiilor Programului.

7.2.  Acordarea bonusurilor si/sau premiilor

7.2.1. SempOro îşi rezervă dreptul de a acorda bonusuri sau premii suplimentare Comisionului pentru a recompensa anumite performanţe ale Afiliatilor. Bonusurile si premiile vor fi comunicate, împreună cu eventualele regulamente aferente, prin publicarea in Program.

7.2.2. SempOro îşi poate stabili si modifica oricând doresc politica de recompensare prin bonusarea Afiliatilor. Conditiile si regulamentele aferente vor fi publicate in Program.

7.2.3. Bonusurile acordate vor fi afisate in Contul de Afiliat iar plata acestora se va putea realiza doar impreuna cu plata Comisioanelor, atunci cand Afiliatul indeplineste conditiile necesare pentru efectuarea platii, conform Termenilor si Conditiilor Programului SempOro.

7.3.Plata Afiliatilor

7.3.1. In fiecare luna, pe data de 15, in Contul Afiliatului care a atins Pragul minim de retragere in valoare de 50 (cinci zeci) de lei, fara TVA, se inregistreaza Castigul platibil. SempOro va face plata Castigului Platibil Afiliatilor care au activat optiunea de efectuare automata a platilor, in contul bancar al Afiliatului indicat de catre acesta din urma in Contract. In cazul in care Afiliatul nu comunica catre SempOro eventualele modificari ale contului sau bancar, SempOro este exonerat de orice raspundere cu privire la efectuarea platii, orice plata efectuata in contul bancar inregistrat in Contract fiind considerata valabila. 

7.3.2. Afiliatul care a dezactivat temporar efectuarea automata a platilor si care ulterior opteaza pentru reluarea lor, va putea incasa Castigul platibil incepand cu urmatoarea data de 15 a lunii conform prezentului capitol.

7.3.3. In vederea efectuarii platii Afiliatii persoane fizice autorizate si Afiliatii persoane juridice sunt obligate sa emita o factura pentru Castigul platibil si sa o trimita catre SempOro in intervalul 15-20 al fiecarei luni. In cazul in care SempOro nu a primit factura in perioada respectiva, plata nu va fi efectuata.

7.3.4. SempOro nu este responsabil de plata niciunui Comision aprobat si/sau bonus daca nu a fost atins Pragul minim de retragere. Valoarea bonusurilor nu se cumuleaza cu valoarea Comisioanelor aprobate pentru atingerea Pragului minim de retragere.

7.3.5. Plata Caștigului platibil (si/sau a eventualelor bonusuri) se va realiza prin transfer bancar, în contul curent în lei al Afiliatului, deschis la o bancă din Romania, în data de 15 a fiecărei luni. În cazul în care data plații se află în weekend sau în zilele libere legale, aceasta va fi decalată în urmatoarea zi lucrătoare aferentă zilei de 15.

7.3.6. Bonusurile vor putea fi platite Afiliatilor doar impreuna cu Castigul platibil intr-o perioada de maxim 12 luni de la data la care au fost acordate. Afiliatul nu poate incasa eventualele bonusuri realizate in cazul in care nu a realizat Castig platibil. Dupa aceasta perioada SempOro este exonerat de orice obligatie cu privire la plata acestor bonusuri, Afiliatul asumandu-si irevocabil prezenta clauza.

7.3.7 In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile pentru inregistrarea Castigului platibil o perioada mai mare de 12 de luni consecutive SempOro isi rezerva dreptul de a anula Comisioanele castigate si neincasate, inclusiv eventualele bonusuri realizate, de a intrerupe utilizarea Programului si de a dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligaţie sau raspundere din partea SempOro.

 1. MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

8.1. SempOro poate modifica în orice moment orice termen sau condiţie a Programului prin publicarea unei notificări pe Program si/sau prin orice alta metoda aleasa de catre SempOro.

8.2. Dacă Afiliatul considera ca modificările survenite sunt inacceptabile, poate înceta imediat colaborarea prin renunţarea utilizarii Programului. Continuarea utilizarii Programului după notificarea si/sau afisarea in Programului a modificărilor implică acceptarea acestora de către Afiliat.

8.3. SempOro poate modifica în orice moment valoarea Comisioanelor, politicile de bonusare, conditiile cu privire la Mediile online si Modalităţile de promovare acceptate precum si eventualele condiţionări şi restricţii suplimentare. Continuarea Promovării online in beneficiul SempOro implică acceptarea modificărilor de către Afiliat.

8.4. In cazul in care Afiliatul nu valideaza in Program modificarile Termenilor si Conditiilor Programului in termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care acestea au intervenit, SempOro isi rezerva dreptul de a intrerupe utilizarea Programului de catre respectivul Afiliat, caz in care Contractul de comision (în cazul Afiliaţilor persoane fizice neautorizate), respectiv Contractul de prestări servicii de marketing (în cazul persoane fizice autorizate si/sau persoanelor juridice), inceteaza de drept.

8.5. Ultima modificare a Termenilor si Conditiilor Programului afisata in Program prevaleaza fata de orice alta varianta anterioara a Termenilor si Conditiilor Programului.

 1. PROPRIETATEA INTELECTUALA/INDUSTRIALA

9.1. Prin utilizarea Programului, Afiliatul declara si recunoaste ca tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate in Program sunt si raman proprietatea SempOro. Astfel Afiliatul este de acord si recunoaste ca SempOro detine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra Programului si tot ce e legat de Marca SempOro si ca, exceptand dreptul de a utiliza Programul sub rezerva respectarii integrale a Termenilor si Conditiilor Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in orice moment, nu dobandeste niciun alt drept asupra Programului si/sau asupra Semporo.

9.2. Afiliatul recunoaste si se obliga sa respecte si sa apere in orice moment dreptul de proprietate al SempOro, asupra Instrumentelor de promovare si declara ca nu va folosi Instrumentele de promovare in alte conditii decat cele permise in Termenii si Conditiile Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Program in orice moment.

9.3. Afiliatul declara si garanteaza ca detine toate drepturile (inclusiv de proprietate intelectuala) si autorizarile necesare utilizarii Website-urilor si/sau Mediilor online pe care le foloseste in realizarea Conversiilor, isi asuma intreaga raspundere pentru utilizarea acestora in vederea afisarii Instrumentelor de promovare si este singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unui tert in legatura cu Website-urile si/sau Mediile online respective. In cazul in care SempOro este notificat sau primeste o plangere de la Vizitatori sau terti cu privire la incalcarea drepturilor unor terti, SempOro o va transmite Afiliatului, acesta fiind singurul raspunzator sa remedieze situatia si sa despagubeasca tertii afectati, precum si pe SempOro pentru orice costuri sau prejudicii suferite ca urmare a faptului ca declaratia/garantia de mai sus nu este exacta/adevarata.

 1. CLAUZE SPECIALE

10.1. Afiliatul este de acord să despăgubeasca si sa apere SempOro împotriva oricăror şi tuturor pretenţiilor terţilor, pierderilor şi cheltuielilor (inclusiv daune, onorarii si taxe legale), aduse împotriva si/sau in sarcina SempOro, care rezultă din, sau care pot apărea din utilizarea de catre Afiliat a Programului şi / sau din încălcarea de catre Afiliat a Termenilor si Conditiilor Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Program in orice moment.

10.2. Prin utilizarea Programului, Afiliatul acorda SempOro un drept irevocabil de a retine si utiliza orice informatii legate de utilizarea Instrumentelor de promovare in Mediile online utilizate.

10.3. Afiliatii persoane juridice declara ca sunt de acord ca SempOro poate folosi, inclusiv dupa incetarea relatiilor intre Afiliat si SempOro, nelimitat si gratuit denumirea, logo-ul si/sau marcile Afiliatilor in prezentari, materiale de marketing, liste de clienti, rapoarte financiare, liste de website-uri ale Afiliatilor si/sau alte materiale derivate din cele anterior detaliate.

10.4. Afiliatii pot folosi denumirea SempOro si/sau orice alte elemente de proprietate intelectuala ale Programului (de exemplu denumirea „SempOro”) limitat, numai in scopul si numai pe perioada utilizarii Programului, orice alta utilizare fiind considerata neautorizata si determinand raspunderea Afiliatului.

10.5. Prin utilizarea Programului, fiecare Afiliat declara si garanteaza ca: (i) toate informatiile furnizate pentru inscrierea in Program sunt corecte si actuale; (ii) detine toate drepturile si/sau autorizatiile pentru utilizarea Programului si pentru incheierea oricaror acte si/sau fapte juridice legate de acest Program; (iii) detine toate drepturile asupra tuturor elementelor de proprietate intelectuala pe care le utilizeaza in cadrul Programului; (iv) respecta si va continua sa respecte toate si oricare prevederi legale in vigoare in orice moment.

10.6. Pe perioada utilizarii Programului, dar si dupa incetarea acestuia, Afiliatul se obliga sa nu dezvaluie catre terti, fara acordul prealabil al SempOro: (i) informatii in legatura cu aplicatiile software, codurile sursa, accesarile Vizitatorilor in cadrul Programului si/sau (ii) orice alte informatii in legatura cu SempOro, toate acestea fiind considerate informatii confidentiale. Nu se supun obligatiei de confidentialitate din prezenta clauza (i) informatiile care la momentul dezvaluirii erau cunoscute publicului din alte surse, fara incalcarea de catre Afiliat a obligatiei de confidentialitate asumate prin prezenta clauza si (ii) informatiile care sunt dezvaluite autoritatilor, cu respectarea prevederilor legale.

10.7. Afiliatul se obliga sa utilizeze Instrumentele de promovare numai in conformitate cu Termenii si Conditiile Programului cu toate modificarile si actualizarile afisate in Program in orice moment si sa nu se adreseze direct SempOro pentru realizarea de Conversii in cadrul campaniilor de promovare pe care SempOro le-a publicat in Program, in caz contrar fiind obligat la plata de daune catre SempOro, fara a fi necesara punerea sa in intarziere si/sau dovedirea de catre SempOro a prejudiciului.  

10.8. Afiliatul recunoaste ca in cazul in care va semna/incheia un Contract cu SempOro necesar pentru efectuarea platilor Comisioanelor aprobate si/sau bonusurilor, Termenii si Conditiile Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Program in orice moment, vor face parte integranta din acest Contract, Contractul fiind completat si interpretat in sensul Termenilor si Conditiilor Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Program.

10.9. Afiliatul confirma si recunoaste irevocabil ca SempOro nu ofera nicio garantie, directa si/sau implicita, cu privire la realizarea de catre Afiliat a unui profit, respectiv cu privire la incasarea unui Comision, prin utilizarea Program.

10.10. Nerealizarea unui Castig Platibil si/sau nesemnarea Contractului nu exonereaza Afiliatul de raspundere cu privire la utilizarea Programului, acesta fiind responsabil de respectarea prevederilor Termenilor si Conditiilor Programului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Programului, existenta la data utilizarii Programului.

10.11. Avand in vedere natura serviciilor prestate, intrucat SempOro efectueaza plata dupa prestarea Programului, SempOro ia la cunostinta si consimte in mod expres ca dreptul de retragere in termen de 14 zile de la livrarea Programului, prevazut in Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor transpusa in dreptul national prin Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionisti, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, nu se va aplica in cazul Programului in conformitate cu exceptiile cuprinse la articolul 16 (inclusiv articolul 16 litera a si m) din directiva si din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

11.1. Utilizarea Programului si desfasurarea contractului dintre SempOro si Afiliat necesita prelucrarea de catre SempOro a unor date cu caracter personal (“date personale”), iar SempOro este operator de date cu caracter personal in legatura cu astfel de prelucrari. SempOro dedica toate resursele necesare pentru a se asigura ca prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal se face in deplina siguranta si cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile, inclusiv dar fara a se limita la Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (“GDPR“).

SempOro respecta standardele actuale ale industriei privind gestionarea securitatii informatiilor si implementeaza masuri de tehnice si organizatorice necesare pentru a prelucra in siguranta si a proteja datele cu caracter personal.

Oricare solicitari in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SempOro si in legatura cu drepturile persoanelor vizate cu privire la astfel de prelucrari pot fi facute la adresa [confidential@semporo.ro].

11.2. Date prelucrate. In vederea derularii contractului dintre Afiliat si SempOro si pentru facilitarea accesului la Program, prelucram urmatoarele date sau categorii de date cu caracter personal:

 • nume, prenume, numar de telefon, adresa email, adresa IP;
 • numar de cont bancar, numarul personal de identificare (CNP), adresa, – necesare in temeiul indeplinirii obligatiilor contractuale fata de Afiliat, in scopul prelucrarii platilor datorate precum si in scopul respectarii obligatiilor legale aplicabile;
 • orice alte date inregistrate in mod voluntar de catre Afiliat in cadrul Programului.

11.3 Scopurile prelucrarii. Prelucram datele Afiliatilor in principal in scopul desfasurarii relatiei contractuale dintre Afiliat si SempOro, care pot include actiuni precum:

 • identificarea Afiliatilor, gestionarea si furnizarea Programului;
 • prelucrarea platilor sumelor datorate in conformitate cu Termenii si Conditiile Programului;
 • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in Program, administrare, etc);
 • derularea de statistici interne necesare pentru gestionarea Programului si urmarirea rezultatelor Programului.

Datele personale pot fi combinate cu alte informatii colectate in scopurile descrise mai sus.

Marketing. Aditional, putem prelucra datele de contact ale Afiliatilor in scopul realizarii unor activitati de marketing legate de Serviciul furnizat si de relatia dintre SempOro si Afiliat, in vederea acordarii de noi servicii sau produse, transmiterii ofertelor sau corespondentelor comerciale prin care sunt promovate produsele si serviciile SempOro sau ale altor parteneri ai SempOro.

Astfel de prelucrari de date personale in scop de marketing sunt fundamentate pe relatia comerciala cu Afiliatul, asteptarile acestuia in relatia si comunicarea cu SempOro si pe interesul legitim al SempOro de a mentine si dezvolta o relatie comerciala cu Afiliatul.

Afiliatul poate oricand sa se opuna si sa opreasca prelucrarea datelor sale personale in scop de marketing prin transmiterea unei solicitari folosind datele de contact aratate mai sus.

11.4 Schema de stergere a datelor personale. Respectand legislatia aplicabila, vom sterge datele Afiliatilor daca retinerea acestor date nu mai este necesara pentru scopul urmarit de procesare sau retinerea nu mai este permisa din orice motiv legal. Este posibil sa restrictionam prelucrarea in locul stergerii datelor personale, de exemplu, daca o astfel de stergere este in conflict cu anumite obligatii legale.

11.5 Terte parti carora le pot fi transferate datele personale. SempOro colaboreaza cu diferiti furnizori si parteneri pentru a facilita furnizarea Programului. Astfel, in desfasurarea contractului dintre SempOro si Afiliat este posibil sa impartasim date cu caracter personal catre astfel de parteneri, care pot fi localizati inclusiv in tari din afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European.

SempOro se va asigura ca acordurile de prestari servicii care vizeaza prelucrarea sau transferul de date personale incheiate cu astfel de furnizori prevad obligatii ale partenerilor de a prelucra date numai in conformitate cu instructiunile SempOro si de a lua masurile adecvate pentru pentru ca astfel de prelucrari sa fie efectuate in siguranta si sa asigure un caracter adecvat de protectie al datelor personale.

11.6 Drepturile Afiliatului. SempOro se asigura ca Afiliatul beneficiaza de toate drepturile aplicabile in conformitate cu prevederile GDPR si cu legislatia aplicabila:

 1. Dreptul de acces: Dreptul de a obtine, la cerere, o confirmare din partea SempOro daca datele cu caracter personal sunt prelucrate si, in caz afirmativ, acces la aceste date si la o serie de informatii precum scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal. Afiliatul poate obtine o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, SempOro va putea percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.
 2. Dreptul la rectificare: Dreptul de a obtine din partea SempOro rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. In functie de scopurile prelucrarii, Afiliatul are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal incomplete.
 3. Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”): Dreptul de a solicita din partea SempOro stergerea datelor cu caracter personal.
 4. Dreptul la restrictionare: Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de SempOro doar cu consimtamantul Afiliatului sau in anumite scopuri, conform prevederilor legale.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: Dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date unui alt operator fara obstacole impuse din partea SempOro.
 6. Dreptul la opozitie: Dreptul Afiliatului de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, in orice moment, prelucrarii datelor cu caracter personal de catre SempOro si de a solicita SempOro sa nu mai prelucreze datele cu caracter personal.
 7. Dreptul de a preveni prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de direct marketing.Afiliatul are oricand dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal in acest scop printr-o solicitare transmisa folosind datele de contact de mai sus.

Totodata, Afiliatul ia la cunostinta faptul ca drepturile de mai sus nu sunt absolute, acestea putand fi limitate in functie de temeiul procesarii, in baza GDPR si a legislatiei nationale aplicabile.

11.7 Datele cu caracter personal ale utilizatorilor platformelor administrate sau utilizate de Afiliat

Structura Programului furnizat de SempOro implica redirectionarea Vizitatorilor care acceseaza Website-urile administrate sau utilizate de Afiliati sau alte platforme online administrate sau utilizate de Afiliati, prin intermediul accesarii de catre Vizitatori a unor linkuri web personalizate publicate de Afiliat, intr-o maniera in care punctul de contact vizibil in relatia cu Vizitatorii vor fi doar Afiliatii.

Prin arhitectura tehnica a Programului, SempOro colecteaza anumite informatii generate in urma interactiunii Afiliatului cu Serviciul si a Vizitatorului cu platformele si Website-urile administrate sau utilizate de Afiliat (adresa IP, data si ora actiunii de redirectionare, tipul de browser utilizat, identificator Afiliat).

Avand in vedere scopul prelucrarii si ale mijloacelor folosite pentru prelucrare de catre SempOro, astfel de informatii nu permit prin mijloace rezonabile identificarea persoanei Afiliatului si nu vor fi date cu caracter personal in sensul GDPR.

Cu toate acestea, SempOro acorda atentie sporita transparentei si confidentialitatii catre Vizitatori, iar Afiliatul are obligatia de a respecta legislatia aplicabila si sa asigure trasparenta fata de Vizitatori in ceea ce priveste directionarea traficului Vizitatorului, folosirea Programului, datele si informatiile procesate precum si cookie-urile folosite pe platformele si Website-urile administrate de Afiliat.

Afiliatul declara si garanteaza catre SempOro ca a luat toate masurile necesare pentru ca prelucrarea de catre acesta a tuturor informatiilor generate de Vizitatori sa se faca cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile si cu respectarea drepturilor si libertatilor Vizitatorilor.

Afiliatul va implementa cel putin urmatoarele masuri in relatia cu Vizitatorii:

 • sa se asigure ca toate drepturile Vizitatorilor sunt respectate, iar Vizitatorii sunt informati asupra prelucrarii informatiilor printr-o nota de informare cel putin similara cu standardele GDPR, nota care sa asigure trasparenta cu privire la destinatarii informatiilor (precum SempOro), tipul si temeiul prelucrarilor de informatii, date de contact unde Vizitatorii pot solicita realizarea drepturilor acestora;
 • sa informeze si sa obtina consimtamantul Vizitatorilor cu privire la toate tipurile de Cookies folosite si plasate prin interactiunea cu Website-ul sau Programul Afiliatului, inclusiv, daca este cazul, Cookies cu relevanta pentru Programul de Afiliere SempOro.
 1. INCETARE

12.1. Incheierea Contractului intre SempOro si Afiliat necesar pentru efectuarea platilor Comisioanelor aprobate si/sau bonusurilor precum si utilizarea Programului sunt pe durata nedeterminata.

12.2. Sub rezerva respectarii conditiilor stabilite de SempOro pentru Promovarea online, Afiliatul poate inceta in orice moment Contractul intre SempOro si Afiliat si/sau, in lipsa unui Contract, utilizarea Programului, prin comunicarea unei notificari scrise la sediul SempOro si la adresa de email: [afiliati@semporo.ro]. In acest caz incetarea va produce efecte in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea de catre SempOro a notificarii din partea Afiliatului.

12.3. SempOro isi rezerva dreptul de a inceta in orice moment colaborarea cu un Afiliat in cazul in care acesta nu respecta Termenii si Conditiile Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Program in orice moment. In acest caz incetarea va produce efecte imediat, SempOro avand dreptul, recunoscut de catre Afiliat, de ii anula Afiliatului Castigul curent si/sau eventualele bonusuri realizate, de a ii intrerupe utilizarea Programului si / sau de a ii dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligaţie sau raspundere din partea SempOro.

12.4. SempOro are dreptul, recunoscut de catre Afiliat, de a opri in orice moment utilizarea de catre un Afiliat a anumitor Instrumente de promovare, justificat sau nu.

12.5. SempOro are dreptul, la propria sa discretie, sa denunte unilateral, in orice moment Contractul incheiat cu orice Afiliat si/sau de a intrerupe utilizarea Programului, prin transmiterea unei notificari prealabile la adresa de e-mail a Afiliatului si/sau prin afisare in Program. In acest caz incetarea va produce efecte in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la emiterea de catre SempOro a notificarii de incetare. In cazul unei astfel de incetari Afiliatul nu are dreptul la nicio despagubire din partea SempOro, acesta recunoscand ca o astfel de incetare nu ii produce niciun prejudiciu.

12.6. In cazul incetarii Contractului si/sau utilizarii Programului, Afiliatul va inceta imediat sa foloseasca orice Instrument de promovare si/sau orice alte elemente de proprietate intelectuala si/sau industriala primite pentru utilizarea Programului. Orice eventuale Conversii realizate dupa momentul incetarii nu vor determina obligatii de plata in sarcina SempOro.

12.7. Incetarea Contractului incheiat intre SempOro si Afiliat si/sau a utilizarii Programului nu va exonera de raspundere Afiliatul pentru prejudiciile cauzate SempOro.

12.8. In cazul incetarii Contractului si/sau utilizarii Programului, sumele inregistrate in Contul de Afiliat cu titlu de Castig platibil si eventualele bonusuri vor fi platite Afiliatului. Sumele inregistrate in Contul de Afiliat cu titlu de Castig curent si eventuale bonusuri, dar care nu au atins Pragul minim de retragere si/sau cele care nu indeplinesc toate conditiile pentru a fi considerate Castig platibil nu vor mai fi platite Afiliatului, acesta asumandu-si in mod expres ca lipsa validarii modificarilor Termenilor si Conditiilor Programului conform prezentei clauze poate determina pierderea sumelor. De asemenea, Afiliatul confirma ca nu va avea pretentii suplimentare Castigului Platibil si eventualelor bonusuri asa cum sunt acestea stabilite si platite de catre SempOro.

 1. CESIUNE

13.1. In lipsa acordului prealabil, expres, consemnat in scris al SempOro, Afiliatul nu are dreptul de a cesiona si/sau transfera in niciun mod, total sau partial, drepturile si obligatiile sale rezultate din Contractul incheiat cu SempOro si/sau din utilizarea Programului.

13.2. Prin utilizarea Programului, Afiliatul recunoaste dreptul SempOro de a cesiona in orice moment, fara a fi nevoie de un alt acord al Afiliatului, total sau partial, oricare si toate drepturile si/sau obligatiile sale rezultate din Contractul incheiat cu Afiliatul si/sau din utilizarea Programului. De asemenea, Afiliatul recunoaste dreptul SempOro de a cesiona / transfera catre un tert, in orice mod, total sau partial, Programului.

 1. NOTIFICARI:

14.1. Notificarile, comunicarile si/sau orice alte adrese efectuate in cadrul Programului se vor face in scris, prin comunicare la adresa de corespondenta sau la adresa de e-mail indicate de catre Afiliat in formularele de inregistrare a Contului de Afiliat, si de catre SempOro in Introducerea Termenilor si Conditiilor Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Program in orice moment.

14.2. Afiliatul recunoaste ca orice notificari, comunicari efectuate de catre SempOro prin intermediul Programului, prin afisare in Program/Website, sunt valabile si ii sunt opozabile de la momentul publicarii / afisarii de catre SempOro.

14.3. In cazul in care comunicarea se face prin posta (inclusiv orice serviciu de curierat), va fi valabila daca va fi transmisa cu confirmare de primire si va fi considerata primita la data mentionata pe confirmarea de primire de catre oficiul postal primitor si/sau de catre curier.

14.4. In cazul in care comunicarea se face prin e-mail ea va fi considerata primita in ziua lucratoare in care a fost trimisa si/sau in ziua lucratoare imediat urmatoare in cazul in care a fost trimisa intr-o zi nelucratoare.

 1. FORTA MAJORA

15.1.     Orice imprejurare care este imposibil de prevazut si invincibila, independenta de vointa si controlul Partilor, care face imposibila indeplinirea obligatiilor Afiliatului si/sau SempOro, va fi considerata Forta Majora si va exonera partea care o invoca de indeplinirea respectivei obligatii.

15.2. Cauzele de Forta Majora sunt acele imprejurari, incluzand, fara limitare: razboi, revolutie, cutremur, inundatii masive, embargo, expropriere, incendiu devastator, intreruperea sau blocarea accesului sau functionalitatii Programului din motive neimputabile SempOro.

15.3.Partea care invoca Forta Majora trebuie sa notifice cealalta parte in termen de 10 zile lucratoare de la data la care au survenit imprejurarile si sa puna la dispozitie documentele care atesta Forta Majora, eliberate de o autoritate competenta in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la acea data. Partea in cauza este de asemenea obligata sa comunice imediat data la care inceteaza cauza de Forta Majora.

15.4.In cazul omisiunii de a notifica, in conformitate cu conditiile si in termenele limita prevazute mai sus, declansarea si incetarea cauzei de Forta Majora, partea care reclama Forta Majora va suporta intregul prejudiciu cauzat celeilalte parti de aceasta omisiune.

15.5.Partile se angajeaza sa ia toate masurile rezonabile necesare in vederea limitarii oricarui prejudiciu care ar putea surveni pe durata situatiei de Forta Majora, drept rezultat al situatiei de Forta Majora.

15.6. In timpul unui eveniment de Forta Majora care impiedica una sau ambele parti sa-si efectueze obligatiile, partile sunt exonerate de indeplinirea obligatiilor lor. Daca Forta Majora nu inceteaza in termen de 3 (trei) luni de la notificarea sa, oricare dintre parti poate denunta Contractul si/sau utilizarea Programului.

 1. LEGISLATIE APLICABILA SI JURISDICTIE

16.1. Prevederile Programului de Afiliere sunt guvernate de legile din România.

16.2. Instanţele competente din Bucuresti, Romania vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea în legatură cu prevederile Termenilor si Conditiilor Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Program in orice moment si/sau in legatura cu Contractul incheiat intre Afiliat si SempOro in temeiul acestor Termeni si Conditii.